Noguer i Barceló, Isidre

Vist: 2719
Cognoms i Nom:

 ISIDRE NOGUER I BARCELÓ

Data Naixement:
 31-7-1664  
Lloc de Naixement:
 Segueró  
Pare:
 Felicià Noguer i Arrufat
 
Mare:
 Paula Barceló i Cols  
Espós /Esposa:
   
Data de Casament:
   
Fill/Filla
 Data Naixement
 Nom
Altres Dades
       
 
Data Defunció: 
 1698  
Lloc de Defunció:
 Barcelona, servint al Rei D. Carles II.  
Notes:

Morí servint al Rei Carles II a Barcelona, agregat al Regiment de «Ordenes». Degut als succeïts polítics del temps, el seu pare hagué de pagar 300 Dobles a Monsieur Trobat, Intendent Francès, en càstig per tenir aquest fill servint el Rei d'Espanya.1

1Treball sobre la nissaga que D. Fernando Viader Gustà publica a la II Assemblea dEstudis sobre el Comtat de Besalú

Genealogies de les que forma part:
Noguer de Segueró

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)