Noguer i Barceló, Josep

Vist: 2680
Cognoms i Nom:

 JOSEP NOGUER I BARCELÓ

Data Naixement:
 24-3-1648  
Lloc de Naixement:
 Segueró  
Pare:
 Felicià Noguer i Arrufat
 
Mare:
 Paula Barceló i Cols  
Espós /Esposa:
 Teresa Vilar, pubilla de Bàscara  
Data de Casament:
 C.M. 11-1-1673, notari Francesc Sala, de Bàscara.  
Fill/Filla
 Data Naixement
 Nom
Altres Dades
       
 
Data Defunció: 
 17-3-1677  
Lloc de Defunció:
 Bàscara  
Notes:

Casat amb la pubilla Vilar de Bàscara, li donaren en dot l'heretat de Baseia i el terçò de Vilacolum, tal com consta en els Capítols Matrimonials atorgats davant el notari Francesc Sala, de Bàscara.1.

1Treball sobre la nissaga que D. Fernando Viader Gustà publica a la II Assemblea dEstudis sobre el Comtat de Besalú

Genealogies de les que forma part:
Noguer de Segueró

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)