Mas Esteve

Vist: 916

El 1578 hi ha documentats dos "mas Esteve", el "mas Esteve de mont" de la parròquia de Vilablareix, casa agregada al mas Pi, i el "mas Esteve de vall" o "mas Estevedevall" de Vilablareix, tots dos també prop del mas Pi. El 1610 parla de possessions del mas Pi que foren del mas Esteve, sense esmentar si és de mont o de vall, però sembla que es refereix a dos: un de desaparegut, les terres del qual han passat al mas Pi, i un que encara existeix, pertanyent a Baldiri Esteve honor de mas Pi que se'n diu "mas Esteve" honor del mas "Esteua" que posseeix Baldiri Steve; terres del mas Pi on era construït antigament el "mas Esteva". El 1669 continua la mateixa situació del 1610, però el mas existent ha canviat de propietari, sembla "honor del mas Esteve d'Oliver, que avui posseeix Isidorus Oller de dita parròquia de Vilablareix, que fou de Baldiri Esteva de la dita parròquia". El 1739 pertany a Jaume "Ollé", però de la seva casa en diu també "casa de Ollé". Aquesta darrera casa sembla que és can Oller actual, sense poder determinar si es tracta del mas Esteve o aquest ha desaparegut1.

1 Llibre "Toponí­mia del Terme Municipal de Vilablareix" de Pilar Gispert-Saüch i Viader

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)