Can Ciurana

Vist: 911

Conegut com a "Can Ciurana del Güell" i antigament "mas Alomar"

Es troba situat prop del riu Güell, a l'altura de la Farigola. La casa es veu enfonsada en vist els camps, ja que amb la construcció de les instal·lacions de l'antiga CAMPSA (CLH) es tirà terra al damunt i aquests camps quedaren elevats1.

1 Llibre "Toponí­mia del Terme Municipal de Vilablareix" de Pilar Gispert-Saüch i Viader

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)