Ca n'Oller

Vist: 1001

Ca n'Oller es troba al costat dret de la carretera d'anar a l'església, prop del Marrocs. Ara també en diuen "can Soy", que és el cognom dels que hi viuen. La trobem documentada en el Catastro del Lugar de Vilablareix del Corregimiento de Gerona l'any 1739, pertanyent a Jaume "Ollé", propietari1.

1 Llibre "Toponí­mia del Terme Municipal de Vilablareix" de Pilar Gispert-Saüch i Viader

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)