Can Figueras

Vist: 944

Can Figueras és un mas antic prop de les Xapes i de can Saüch. El trobem documentat el 1739, pertanyent a Salvador Figueras, amb una extensió de terres de 33 vessanes 7/16. El 1888 el trobem com a "mas Figueras" i "can Figueras", pertanyent a Lluís Figueras. Es desconeix si té res a veure amb el Figuera anterior, perquè el cognom en plural no es troba fins al 1578: Joan Figueras, que podria ser el mateix Joan Figuera del 1589. A partir d'aquesta data sempre és en plural1.

1 Llibre "Toponí­mia del Terme Municipal de Vilablareix" de Pilar Gispert-Saüch i Viader

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)