Mas Vendrell

Vist: 896

Es coneix actualment com "can Camós".

L'any 1610 el trobem esmentat com a "domus de Vendrell", el 1669 com a "mansi Vendrell als Çarrocha", el 1670 com "lo mas Vendrell", el 1731 -32 com "lo mas Vendrell", el 1739 com a "mas Vendrell", pertanyent a Miquel Pau Vilanova de Campmany i que té com a masover Miquel Estanyol. A la llista de cases de 1806/7 consta com a "mas Vendrell de Sabater"1.

1 Llibre "Toponí­mia del Terme Municipal de Vilablareix" de Pilar Gispert-Saüch i Viader

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)