Mas Moner

Vist: 891

El mas Moner es troba prop del límit amb Montfullà, per allà el Reramús. A la llinda de la casa hi ha la data de 1566. El trobem documentat l'any 1669, en què el posseeix Joan Carreras, Ciutadà Honrat de Barcelona, domiciliat a Girona. El 1739, com a possessió eclesiàstica pròpia del reverend Dr. Narcís Albareda, rector de Sant Climent, portada pel masover Joan Esteve. El 1806/7 consta que pertany als carmelites, la qual cosa és ratificada en un plànol emmarcat a mas Pi, on diu que fou del convent del Carme i després de Jeroni Ibran. Aquest Ibran és el mateix que fou amo de can Casadellà i mas Creus, antigues possessions dels dominics, les quals devia comprar en la desamortització. Es coneix com a "mas Moner" o "can mas Moner", però no pas "can Moner", nom corresponent a un mas d'Aiguaviva, proper al límit amb Vilablareix i que no cal confondre1.

1 Llibre "Toponí­mia del Terme Municipal de Vilablareix" de Pilar Gispert-Saüch i Viader

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)