Mas Monells

Vist: 3250

Esmentat també com Can Carrasquet, Can Bancells, Can Serra, Can Bases

Situat molt a prop de l'església, a la dreta de la pujada que hi va. Ha canviat molt de noms. Hi havia restes d'un forn, sembla que del temps dels romans, però va desaparèixer amb la construcció de la carretera.

Informació extreta de:
Llibre "Toponí­mia del Terme Municipal de Vilablareix" de Pilar Gispert-Saüch i Viader

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)