Mas Raset

Vist: 948

El mas Raset es troba al final de la Farigola, ja força cap a Palau. Com que pertany a can Mau i quan els masovers varen marxar ells hi anaren a viure, per això també es coneix per "can Mau". Antigament hi havien viscut frares. L'any 1739 apareix documentada com a " la Samsona Petita" o "Torre Samsona petita", en què pertanyia al Capítol de Girona i tenia per masover Jaume Nogué, i el 1806/7 és anomenada "Samsona dels aniversaris". Sembla que era com una masoveria de "la Torre Samsona" o "Samsona Grossa", situada a Palau, passat el Güell, però a la mateixa altura1.

1 Llibre "Toponí­mia del Terme Municipal de Vilablareix" de Pilar Gispert-Saüch i Viader

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)