Mas Creus

Vist: 955

El mas Creus es troba situat entre can Saüch i ca n'Oller. Pertanyia antigament als pares dominics del mas Bertran, per això tenia també el nom de "mas Creus dels frares" o "mas Creus del pares", segons consta en el Catastro del lugar de Vilablareix del Corregimiento de Gerona1.

D'aleshores ençà aquesta casa, juntament amb el camp de la Creu i el de l'Argila, ha passat almenys per tres mans: Jeroni Ibran i Mulà (abans del 1908), Vicenç Carreras i Sunyer ( fins a finals de 1909) i can Saüch a partir de 19091.

1 Llibre "Toponí­mia del Terme Municipal de Vilablareix" de Pilar Gispert-Saüch i Viader

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)