Can Castellà

Vist: 885

També conegut com a "mas Claras", "can Pérez Claras", "can Juanola" i antigament "torre Vendrella de Mont"1.

1 Llibre "Toponí­mia del Terme Municipal de Vilablareix" de Pilar Gispert-Saüch i Viader

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)