de Noguer i Vila, Maria Francisca

Vist: 3135
Cognoms i Nom:

 MARIA FRANCISCA DE NOGUER I VILA

Data Naixement:
 9-3-1751  
Lloc de Naixement:
 Segueró  
Pare:
 Pere de Noguer i de Llaudes
 
Mare:
 Antònia Vila i Dalmau  
Espós /Esposa:
   
Data de Casament:
   
Fill/Filla
 Data Naixement
 Nom
Altres Dades
       
 
Data Defunció: 
 29-8-1752  
Lloc de Defunció:
 Casa Noguer de Segueró  
Notes:

Morí minyona.1

1Treball sobre la nissaga que D. Fernando Viader Gustà publica a la II Assemblea dEstudis sobre el Comtat de Besalú

Genealogies de les que forma part:
Noguer de Segueró

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)