Noguer i Comellas, Josep

Vist: 2741
Cognoms i Nom:

 JOSEP NOGUER I COMELLAS

Data Naixement:
 15-2-1693  
Lloc de Naixement:
 Segueró  
Pare:
 Pere Noguer i Barceló
 
Mare:
 Maria Comellas i Vilar  
Espós /Esposa:
   
Data de Casament:
   
Fill/Filla
 Data Naixement
 Nom
Altres Dades
       
 
Data Defunció: 
5-6-1741  
Lloc de Defunció:
   
Notes:

Morí fadrí.1

1Treball sobre la nissaga que D. Fernando Viader Gustà publica a la II Assemblea dEstudis sobre el Comtat de Besalú

Genealogies de les que forma part:
Noguer de Segueró

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)