Noguer Cases, Josep

Vist: 2968
Cognoms i Nom:

 JOSEP NOGUER CASES

Data Naixement:
 18-2-1607  
Lloc de Naixement:
 Segueró  
Pare:
 Felicià Noguer Creus
 
Mare:
 Anna Cases  
Espós /Esposa:
   
Data de Casament:
   
Fill/Filla
 Data Naixement
 Nom
Altres Dades
       
 
Data Defunció: 
   
Lloc de Defunció:
 Morí a Roma  
Notes:

Consta a la genealogia de D. Fernando Viader1.

1Treball sobre la nissaga que D. Fernando Viader Gustà publica a la II Assemblea dEstudis sobre el Comtat de Besalú

Genealogies de les que forma part:
Noguer de Segueró

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)