Noguer Costa de Vall, Bàrbara

Vist: 2926
Cognoms i Nom:

 BÀRBARA NOGUER COSTA DE VALL

Data Naixement:
 ??  
Lloc de Naixement:
 Segueró  
Pare:
 Bernat Noguer Serra
 
Mare:
 Magdalena Costa de Vall  
Espós /Esposa:
 Francesc Ferrer, de Sous  
Data de Casament:
 C.M. 5-7-1543  
Fill/Filla
 Data Naixement
 Nom
Altres Dades
       
 
Data Defunció: 
   
Lloc de Defunció:
   
Notes:

Consta a la genealogia de D. Fernando Viader Gustà1

1Treball sobre la nissaga que D. Fernando Viader Gustà publica a la II Assemblea dEstudis sobre el Comtat de Besalú

Genealogies de les que forma part:
Noguer de Segueró

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)