Els Clots de Sant Julià tindran un entorn amb tres nivells de protecció.

Vist: 4511

L'ampliació del BCIN d'Ullastret complica molt la construcció d'una planta de reciclatge de residus

Dani Chicano - Peratallada - El jaciment arqueològic de la pedrera dels Clots de Sant Julià tindrà un entorn de protecció amb tres nivells diferents. L'ampliació de la declaració com a bé cultural d'interès nacional (BCIN) del conjunt arqueològic d'Ullastret, en què la gran beneficiada és aquesta pedrera, estarà sotmesa a període d'informació pública fins divendres i ja s'hi han presentat gairebé una quinzena d'al·legacions. L'ampliació d'aquesta declaració gairebé impossibilita la implantació d'una planta de reciclatge de residus ecoparc, ja que els terrenys on estava projectat construir-la estan afectats pel segon nivell de protecció previst en l'ampliació.

El 3 d'octubre del 2006, el govern va acordar declarar BCIN en la categoria de zona arqueològica el conjunt d'Ullastret, una declaració que també afectava els municipis de Serra de Daró, Forallac i Fontanilles. En aquella declaració s'incloïa la pedrera dels Clots de Sant Julià, de l'època dels ibers, situada dins el terme municipal de Forallac, però només hi figurava el nucli del jaciment i no es delimitava cap entorn de protecció com havia sol·licitat l'entitat de salvaguarda del patrimoni i el paisatge SOS Empordanet. L'associació, però, sí que va aconseguir de la direcció general de Patrimoni un compromís per modificar en el futur la declaració i ampliar-la. Divendres es tanca el termini de consulta pública de l'expedient d'aquesta ampliació, que conserva òbviament la declaració de BCIN pel nucli del jaciment, de protecció màxima, però que també delimita dos nivells més: un entorn de protecció del BCIN, i un entorn de protecció arqueològica (EPA) més ampli anomenat Puig d'en Torró / Clots de Sant Julià. A l'expedient incoat per la conselleria s'hi han presentat, durant el mes d'exposició pública als serveis territorials de Cultura a Girona, gairebé una quinzena de recursos, una quantitat considerable.

L'ampliació de la declaració és susceptible de ser polèmica, ja que delimita un entorn de protecció que, en la pràctica, farà gairebé impossible la implantació d'una planta de reciclatge de residus ecoparc, que promou l'empresa Servitransfer SL just al costat del nucli del jaciment i de l'actual abocador de Sant Climent de Peralta, que també està situat en els terrenys que tenen el segon nivell de protecció més restrictiu. Servitransfer va comprar els últims terrenys que li feien falta per construir la planta el setembre del 2003. Aleshores aquests terrenys estaven –i encara ho estan– qualificats com a zona de serveis. L'ampliació de la declaració és força innovadora a les comarques gironines, ja que preveu l'existència d'un espai de protecció arqueològica (EPA), un espai que la llei descriu com a «lloc que no ha estat declarat BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per altres indicis es presumeix l'existència de restes arqueològiques o paleontològiques». En el cas dels Clots de Sant Julià, una prospecció arqueològica encarregada pel Consell Comarcal del Baix Empordà el 2003 documenta l'existència de diverses estructures i elements arqueològics escampats en la zona delimitada.

Per fer obres en un entorn de protecció d'un BCIN o un EPA, cal que el promotor presenti al Departament de Cultura, a més de la sol·licitud de la llicència d'obres, un estudi de la incidència que aquestes obres poden tenir sobre les restes i cal que el departament emeti un informe.

Publicada a "El Punt" el dia 10 de gener del 2007

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)