El jaciment d'Ullastret serà bé cultural d'interès nacional

Vist: 4470

Barcelona. El Parlament de Catalunya ha acordat instar el govern català perquè declari béns culturals d'interès nacional els jaciments del Puig de Sant Andreu i l'Illa d'en Reixac , del conjunt arqueològic d'Ullastret, de la cultura ibèrica. La mateixa proposició no de llei aprovada, que va ser una iniciativa del grup del PSC-CpC, demana que es tanqui el jaciment de l'Illa d'en Reixac i del Puig de Sant Andreu, i també que s'executin els objectius marcats en el pla director d'Ullastret i adequar la dotació del personal a les necessitats d'ampliació de les zones de serveis. / EL PUNT

Publicada a "El Punt" el dia 20 d'abril del 2001

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)