El descobriment d'un forn metal·lúrgic i un enllosat confirmen l'envergadura de la casa senyorial d'Ullastret

Vist: 5179

Les excavacions al poblat ibèric arriben fins als nivells més antics de les muralles

RAMON EST'ÉBAN / UIlastret · La gran casa senyorial del sector nord del Puig de Sant Andreu d'Ullastret, començada a excavar el 1997, ha ofert aquest any als arqueòlegs dues agradables sorpreses que confirmen la transcendència d'aquesta edificació de dues plantes situada al sector nord, encara tancat a les visites. D'una banda, un forn metal·lúrgic dedicat a fabricar eines de ferro i, possiblement, de bronze; i d'altra banda, un magnífic passadís enllosat que dóna a una de les entrades de la casa.

La campanya d'aquest any ha abastat uns 1.000 metres quadrats, la meitat dels quals corresponen a la casa, datada al segle III aC. A diferència dels últims anys, en aquesta ocasió els treballs han incidit molt en la consolidació de les estructures ja descobertes, a fi que a curt termini es pugui obrir al públic tot aquest sector. Tot i així, l'equip dirigit per Aurora Martín - directora del Museu d'Arqueologia de Catalunya a Ullastret - ha localitzat un taller metal·lúrgic, l'element més important del qual és un forn de reduïdes dimensions que devia servir per elaborar eines de ferro, encara que també pot ser que hi treballessin el bronze. Més espectacular resulta el passadís enllosat descobert una mica més al nord. Es tracta va explicar ahir Martín a la premsa - d'un corredor a l'aire lliure que comunicava unes habitacions amb el carrer. En un dels costats de l'enllosat hi havia una zona porxada, amb el sòl fet de terra premsada, com era habitual en els assentaments ibèrics. «No se'n coneixen gaires a Catalunya, d'enllosats d'aquesta època», va afirmar la directora: En l'àrea que investiga des de fa anys un equip de la Universitat de Barcelona (UB) han aconseguit posar al descobert els nivells més antics de la muralla del nord-oest, datats entre el 575 i el 550 aC, una cronologia que coincideix amb els períodes més antics coneguts al Puig de Sant Andreu. Aquest mur és especialment interessant perquè s'hi distingeixen les ampliacions que es van fer posteriorment.

Publicada a "El Punt" el dia 20 de setembre del 2001

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)