Catherina Dalmau i Salvanera

Vist: 3981
Cognoms i Nom:

CATHERINA DALMAU I SALVANERA

Data Naixement:
   
Lloc de Naixement:
   
Pare:
Joan Salvanera i Morató
 
Mare:
Marianna Dalmau i Batlle
 
Espós /Esposa:
 Josep Cremadells  
Data de Casament:
   
Fill/Filla
 Data Naixement
 Nom
Altres Dades
       
 
Data Defunció: 
   
Lloc de Defunció:
   
Notes:

Consta a la genealogia del Sr. Antoni Mundet de Pol.1

El 1675-76 Josep Cremadells i Salvanera, pagès de Segueró, signa una àpoca de lluició i cessió en nom de la seva muller Catherina Dalmau i Salvanera (Notaria de Lledó L-131 F-150). Josep Cremadells i Salvanera, pagès de Segueró, ven i cedeix un censal (Notaria de Lledó L-128 f-229). En la Genealogia facilitada pel Sr. Mundet de Pol, hi figura com a marit de Catherina Miquel de Viladesens ?.2

1Genealogia familiar del Sr. Antoni Mundet de Pol
2 Recerca de Xavier Bohigas Bosch

Genealogies de les que forma part:
Salvanera de Segueró

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)