Casademont de Salvanera, Guillem (1331)

Vist: 3727
Cognoms i Nom:

GUILLEM CASADEMONT DE SALVANERA

Data Naixement:
   
Lloc de Naixement:
   
Pare:
 Pere Casademont de Salvanera
 
Mare:
 Civila Brugué
 
Espós /Esposa:
 Guillema Plana, de la Miana  
Data de Casament:
   
Fill/Filla
 Data Naixement
 Nom
Altres Dades
Filla   Agnès Salvanera i Plana, casada amb Arnau  M-6-5-1373
 
Data Defunció: 
   
Lloc de Defunció:
   
Notes:

Consta una referència el 3-2-1331.1

1Genealogia familiar del Sr. Antoni Mundet de Pol

Genealogies de les que forma part:
Salvanera de Segueró

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)