Salvanera, Agnès (1412)

Vist: 2907
Cognoms i Nom:

AGNÈS SALVANERA

Data Naixement:
   
Lloc de Naixement:
   
Pare:
 Antoni Salvanera
 
Mare:
 N.N
 
Espós /Esposa:
 Bernat Quer de Mont, d'Esponellà  Ref. 1461
Data de Casament:
 C.M. 12-6-1412  
Fill/Filla
 Data Naixement
 Nom
Altres Dades
 Fill    Pere Salvanera Quer de Mont, casat amb Francisca  
 
Data Defunció: 
 ja el 1469  
Lloc de Defunció:
   
Notes:

Signa el seu testament l'any1447.1

1Genealogia familiar del Sr. Antoni Mundet de Pol

Genealogies de les que forma part:
Salvanera de Segueró

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)