Salvanera i Plana, Agnès

Vist: 3660
Cognoms i Nom:

AGNÈS SALVANERA I PLANA

Data Naixement:
   
Lloc de Naixement:
   
Pare:
 Guillem Casademont de Salvanera
 
Mare:
 Guillema Plana
 
Espós /Esposa:
 Arnau  
Data de Casament:
 6-5-1373  
Fill/Filla
 Data Naixement
 Nom
Altres Dades
Fill   Antoni Salvanera  M-29-6-1388
 
Data Defunció: 
   
Lloc de Defunció:
   
Notes:

Consta casament el 6-5-1373.1

1Genealogia familiar del Sr. Antoni Mundet de Pol

Genealogies de les que forma part:
Salvanera de Segueró

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)