Salvanera i Morató, Joan

Vist: 3837
Cognoms i Nom:

JOAN SALVANERA I MORATÓ

Data Naixement:
   
Lloc de Naixement:
   
Pare:
 Pere Salvanera Hospital
 
Mare:
 Joana Suro i Morató
 
Espós /Esposa:
 Marianna Dalmau i Batlle, senyora del Mas Dalmau de Cistella  
Data de Casament:
 C.M. 22-1-1587  
Fill/Filla
 Data Naixement
 Nom
Altres Dades
Filla   Susana Salvanera i Dalmau, casada amb Bartomeu Vidal Falgueres, de Juià C.M. 30-4-1636
Filla   Catherina Dalmau i Salvanera, casada amb Josep cremadells  
 
Data Defunció: 
   
Lloc de Defunció:
   
Notes:

Signa testament el 12-8-1630.1

El 23 d’agost de 1615, es signa una concordia entre les següents parts: 1.- Joan Salvanera i Dalmau, pagès de Segueró, fill legitim i hereter universal de Pere Salvanera, pagès de Segueró, senyor util i propietari del Mas Salvanera de Segueró i de tots els seus honors i possessions, i de Joana, sa muller; i, Marianna Dalmau i Salvanera, muller de Joan Salvanera i Dalmau, Senyora útil i propietaria del Mas Dalmau de Cistella. 2.- Bartomeu Balla i Salvanera, pagès de Creixell, fill legitim de dit Pere Salvanera, i d’Anna Batlle i Salvanera, segona muller seva, Senyora útil i propietària del Mas Batlle de Creixell i de tots els seus honors i possessions. A la Concòrdia s’arriba a un acord sobre una sèrie de despeses que la familia Salvanera va efectuar per fer front als deutes i problemes que havia tingut el patrimoni Batlle (Es molt interessant) (Notaria de Lledó, L-122 F-96).2

1Genealogia familiar del Sr. Antoni Mundet de Pol
2 Recerca de Xavier Bohigas Bosch

Genealogies de les que forma part:
Salvanera de Segueró

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)