Casademont de Salvanera, Guillem

Vist: 3809
Cognoms i Nom:

GUILLEM CASADEMONT DE SALVANERA

Data Naixement:
   
Lloc de Naixement:
   
Pare:
 Pere Casademont de Salvanera
 
Mare:
 Petra
 
Espós /Esposa:
 Guillema  
Data de Casament:
   
Fill/Filla
 Data Naixement
 Nom
Altres Dades
Fill   Pere Casademont de Salvanera, casat amb Civila Brugué, de Maià de Montcal  Ref. 2-1-1295
 
Data Defunció: 
   
Lloc de Defunció:
   
Notes:

Consta la referència a la genealogia del Sr. Antoni Mundet de Pol.1

1Genealogia familiar del Sr. Antoni Mundet de Pol

Genealogies de les que forma part:
Salvanera de Segueró

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)