Vidal Salvanera i Dalmau, Francesc

Vist: 2768
Cognoms i Nom:

FRANCESC VIDAL SALVANERA I DALMAU

Data Naixement:
   
Lloc de Naixement:
   
Pare:
Bartomeu Vidal Falgueres  
Mare:
Susana Salvanera i Dalmau
 
Espós /Esposa:
 Maria Àngela Vilar, d'Avinyonet  
Data de Casament:
 3-2-1669  
Fill/Filla
 Data Naixement
 Nom
Altres Dades
Fill   Josep Vidal Salvanera i Dalmau, Casat en primeres núpcies amb Maria de Batlle Jutge i en segones núpcies amb Cecília Corominas C.M. 11-4-1687
Filla   Mariana Vidal Salvanera i Dalmau, casada amb Baldiri Cruanyes, de Segueró C.M. 30-7-1672
 
Data Defunció: 
   
Lloc de Defunció:
   
Notes:

Consta a la genealogia del Sr. Antoni Mundet de Pol.1

1Genealogia familiar del Sr. Antoni Mundet de Pol

Genealogies de les que forma part:
Salvanera de Segueró

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)