Salvanera Casademont, Anna (1502)

Vist: 3709
Cognoms i Nom:

ANNA SALVANERA CASADEMONT

Data Naixement:
   
Lloc de Naixement:
   
Pare:
 Baldiri Salvanera 
 
Mare:
 Sebastiana Casademont
 
Espós /Esposa:
 Joan Bellsolà, de Lligordà  
Data de Casament:
 Àpoca de dot 8-5-1502, notari Rafael Elle, de Besalú  
Fill/Filla
 Data Naixement
 Nom
Altres Dades
       
 
Data Defunció: 
 ja difunta l'any 1525  
Lloc de Defunció:
   
Notes:

Esmentat en la genealogia del Sr. Antoni Mundet de Pol, però sense una certesa absoluta.1

1Genealogia familiar del Sr. Antoni Mundet de Pol

Genealogies de les que forma part:
Salvanera de Segueró

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)