Salvanera Hospital, Antonia

Vist: 2957
Cognoms i Nom:

ANTONIA SALVANERA HOSPITAL

Data Naixement:
   
Lloc de Naixement:
   
Pare:
 Pere Salvanera Corominas
 
Mare:
 Anna Hospital Ferrer
 
Espós /Esposa:
   
Data de Casament:
   
Fill/Filla
 Data Naixement
 Nom
Altres Dades
       
 
Data Defunció: 
   
Lloc de Defunció:
   
Notes:

Consta a la genealogia del Sr. Antoni Mundet de Pol.1

 

1Genealogia familiar del Sr. Antoni Mundet de Pol

Genealogies de les que forma part:
Salvanera de Segueró

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)