Salvanera Hospital, Joan

Vist: 2916
Cognoms i Nom:

JOAN SALVANERA HOSPITAL

Data Naixement:
 1539  
Lloc de Naixement:
   
Pare:
 Pere Salvanera Corominas
 
Mare:
 Anna Hospital Ferrer
 
Espós /Esposa:
   
Data de Casament:
   
Fill/Filla
 Data Naixement
 Nom
Altres Dades
       
 Prevere i Rector de Maià
Data Defunció: 
   
Lloc de Defunció:
   
Notes:

El 1615?, El Venerable Reverent Joan Salvanera, prevere i Rector de Maià, signa el seu testament, davant el Notari Josep Feixes de Lledó (El testament està buit en el llibre que he trobat, es pot veure si es pot localitzar en un altre llibre) (Notaria de Lledó L-122 F-108).1

 

1Recerca de Xavier Bohigas Bosch

Genealogies de les que forma part:
Salvanera de Segueró

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)