Salvanera, Margarida (1418)

Vist: 3056
Cognoms i Nom:

MARGARIDA SALVANERA

Data Naixement:
   
Lloc de Naixement:
   
Pare:
 Antoni Salvanera
 
Mare:
 N.N
 
Espós /Esposa:
 Jaume Casals, pagès del veïnat de Pedrinyà a Crespià  
Data de Casament:
   
Fill/Filla
 Data Naixement
 Nom
Altres Dades
       
 
Data Defunció: 
   
Lloc de Defunció:
   
Notes:

Margarida, filla d’Antoni Salvanera de Segueró, esposa de Jaume Casals, de Pedrinyà, a Crespià, es fa dona pròpia del bisbe, senyor directe del mas Casals, Besalú, 14 de juliol de 1418.1

1Llibre “Els pergamins de la Mitra” de Josep Mª Marquès i Planagumà, pag. 130 Doc.1523

Genealogies de les que forma part:
Salvanera de Segueró

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)