Finalitza la campanya d'excavacions al castell de Sant Iscle

Vist: 4513

Excavacions a Sant Iscle de Vidreres (2015)Divendres 14 d'agost va finalitzar la 11a campanya d'excavacions arqueològiques al castell de Sant Iscle (Vidreres, la Selva), que es va iniciar el proppassat 6 de juliol. La direcció tècnica ha anat a càrrec de l’arqueòleg Joan Llinàs i Pol (Atri Cultura i Patrimoni SLU)

El castell de Sant Iscle, que formava part del Vescomtat de Cabrera, es va construir al segle XII i estigué en funcionament fins a principis del segle XVI.
Les excavacions arqueològiques s’hi vénen efectuant anualment des de l’any 2005 mitjançant diversos torns de camps de treball adscrits a la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, patrocinats per l’Ajuntament de Vidreres i gestionats pel Grup d’Esplai Vidrerenc (1).

Excaven tres sitges del segle XIII a Vidreres

L'onzena campanya d'excavacions arqueològiques al castell de Sant Iscle, a Vidreres, que es va donar per acabada el cap de setmana passat, ha permès localitzar tres sitges d'entre els segles XIII i XV i identificar cinc nous enterraments de l'antiga necròpolis. L'arqueòleg Joan Llinàs, membre de l'empresa Atri Cultura i Patrimoni SLU i director dels treballs, explica que la campanya d'aquest estiu s'ha centrat en tres zones del castell.

Per una banda, al sector oest s'ha deixat al descobert una conducció, feta de lloses de pedra, que servia per desguassar les aigües del pati interior i les que vessaven de la cisterna. Ha estat en aquesta zona que s'han localitzat diverses sitges excavades al subsòl, de les quals se n'han excavat tres, dues del segle XIII i una del XV. Segons Llinàs, són dipòsits “de gran cabuda i una profunditat que supera amb escreix els dos metres, i servien per emmagatzemar -hi el gra que recaptaven els agents que els vescomtes de Cabrera tenien a Vidreres”.

És en aquesta mateixa àrea que han aparegut els cinc enterraments, que eleven fins a 35 el nombre d'inhumacions identificades fins ara a la necròpolis, datada entre els segles IX i X. Així mateix, s'ha intervingut en una gran sala del sud-est del castell, on hi havia la cisterna, per documentar la reforma general de què va ser objecte a la segona meitat del segle XV. Finalment, a l'exterior i a tocar de la muralla nord, han aparegut “restes d'un nivell de circulació de calç que s'estenia en tot aquest sector fins a tocar del fossat”, especifica Llinàs.

El castell de Sant Iscle, que formava part del Vescomtat de Cabrera, va ser construït al segle XII i va estar habitat fins a principis del segle XVI. Des del 2005 s'hi programen excavacions arqueològiques cada any mitjançant els camps de treball adscrits a la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, patrocinats per l'Ajuntament de Vidreres i gestionats pel Grup d'Esplai Vidrerenc, que hi aporta els cinc monitors que proposen les activitats complementàries.

Aquest estiu han treballat al castell de Sant Iscle, entre el 16 de juliol i el 14 d'agost, dos torns de dues setmanes de durada: un de format per dotze voluntaris catalans d'entre 15 i 17 anys, i un altre d'internacional amb 23 participants majors d'edat. Cada matí treballaven al castell sota supervisió arqueològica, i a les tardes participaven en activitats pensades, sobretot pel que fa al torn internacional, per aprofundir en la cultura de l'entorn, amb excursions fins a Girona, al Parc Natural del Montseny o a la Costa Brava(2).

(1)Informació extreta del facebook "Atri Cultura i Patrimoni"

(2)Publicada al diari "El PuntAvui", 19 d'agost de 2015 

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )