Final de campanya al castell de Sant Iscle

Vist: 4383

La campanya d'excavacions arqueològiques al castell de Sant Iscle (Vidreres) d'aquest estiu, la sisena, que havia començat el 5 de juliol, va acabar la setmana passada. Durant aquest període s'han portat a terme treballs en diversos punts del castell.

L'ala nord s'ha excavat gairebé del tot, i hi destaca la troballa d'un nivell d'incendi del segle XV i tres sitges, una de les quals dels volts del 1400 i dues anteriors al segle XIII; d'una habitació del sud-oest se n'ha excavat la meitat i s'ha pogut determinar que la cisterna que hi ha a la sala va ser construïda a principi del segle XV, a més de documentar el sistema de recollida d'aigua de pluja mitjançant una canalització; en aquest sector també s'ha documentat una petita habitació molt tardana (segona meitat del segle XV) i les restes d'un enterrament anterior a la construcció del castell, com els que ja havien aparegut sota la torre de l'homenatge. A l'ala est s'han enretirat enderrocs i s'ha delimitat una habitació, pendent d'excavació; a l'ampliació oest s'han extret enderrocs i també s'ha començat a delimitar diverses subdivisions i, a l'estança nord, s'han localitzat el que semblen les restes d'una escala que conduïa al segon pis del castell. S'ha excavat a l'exterior al nord de la capella i s'han consolidat estructures.

Publicada al diari "El PuntAvui", 21 d'agost de 2010 - Redacció

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)