Descobreixen nivells d'ocupació fundacionals al castell de Sant Iscle.

Vist: 3917

La quarta campanya d'excavacions arqueològiques al castell de Sant Iscle de Vidreres han posat de manifest nivells d'ocupació dels segles XI i XII, «pertanyents sens dubte al castell fundacional», segons els representants de l'empresa Janus, que té la direcció tècnica de les excavacions, promogudes pel Grup Esplai Vidrerenc.
Establir aquests nivells d'ocupació ha estat possible a causa de les troballes fetes en els estrats inferiors d'una habitació situada al nord-oest del castell, en una estructura que «caldrà anar descobrint a mesura que les properes excavacions assoleixin els nivells inferiors de les estances que ja s'han començat a excavar». La campanya, que és considerada «molt positiva», ha permès la continuació de la descoberta de l'estructura i la distribució de les diverses parts del castell. S'ha documentat una zona d'entrada al sud-oest del recinte que va funcionar «des dels segles XIII-XIV fins als XVI-XVII», si bé s'assenyala que «no és l'entrada original del castell, que resta desconeguda».

També s'ha deixat al descobert un forat de desguàs a nivell de sòl que, en baixada, travessa tot el gruix de la torre sud-est i desguassa a l'exterior de la fortalesa.

 

Publicada al diari "El PuntAvui", 19 d'agost de 208 -  

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)