Les excavacions al castell de Sant Iscle fan recular la datació del recinte principal al segle XII

Vist: 4169

La campanya d'excavacions del 2008 al castell de Sant Iscle de Vidreres han fet recular la datació de la construcció del recinte principal del castell al segle XII. Això es desprèn dels treballs efectuats en una habitació situada al nord-oest de la fortificació, on es va trobar una llar de foc constituïda per una solera d'argila endurida, delimitada en un cèrcol de pedra, que es pot datar, versemblantment, al segle XII. La llar estava coberta d'un nivell que en tapava un altre, l'originari de l'estança, dels segles X-XI, i un forat de pla de planta circular, retallat al subsòl natural i, en arribar a aquest, l'excavació en aquest sector ha quedat enllestida.

Les excavacions, segons les conclusions finals d'aquesta campanya, han permès avançar en el dibuix de la distribució interna del castell, gràcies a la delimitació de dues habitacions del costat sud-est, que han quedat pendents d'excavació per a properes campanyes.

D'altra banda, la neteja de la muralla oest del castell ha permès delimitar amb més precisió tant la muralla, com la part de llevant del cos oest, mentre que també ha estat possible un coneixement més profund de la zona on hi ha la muralla sud i la torre sud-oest, en alliberar el sector de la terra que l'ocultava.

Les excavacions també han permès constatar que en el segle XVII el castell encara no estava abandonat del tot ja que s'hi han tornat a detectar traces d'una ocupació precària o refugi, troballes que ja tenen precedents l'any 2006. També s'ha pogut determinar que va ser el mateix segle XVII que el castell es va començar a enrunar de manera important.

 

Publicada al diari "El PuntAvui", 24 de febrer de 2009 - Dani Chicano - Vidreres 

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)