Vuitena campanya d'excavacions al castell de Sant Iscle de Vidreres

Vist: 4061

Treballs al castell de Sant Iscle de VidreresEl proppassat divendres, 10 d'agost, va finalitzar la 8a campanya d'excavacions arqueològiques al castell de Sant Iscle (Vidreres, la Selva).

Castell de Sant Iscle (Janus 2012)Els treballs en aquest castell medieval que va pertànyer al vescomtat de Cabrera es vénen realitzant de manera ininterrompuda cada estiu des de l'any 2005 gràcies al patrocini de l'Ajuntament de Vidreres, en virtut d'un acord de cessió temporal que es va signar amb el propietari de la finca on es troba el castell.

Com sempre, els treballs han estat realitzats per un camp de treball adscrit a la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, gestionat pel Grup d'Esplai Vidrerenc i distribuït en tres torns: un de català, un d'espanyol i un d'internacional. La direcció tècnica de les excavacions ha anat a càrrec de l'arqueòleg Joan Llinàs i Pol, de Janus, S.L., empresa que hi ha aportat també un treballador especialitzat.

Enguany els treballs s'han centrat en quatre sectors diferenciats. En primer lloc, s'ha intervingut a l'ala est del recinte principal, on s'han excavat completament dues estances, que van estar en funcionament entre els segles XIII i XV, i se n'ha començat a excavar una altra, que ha quedat inacabada.

En segon lloc s'ha començat l'excavació sistemàtica de l'ala oest del mateix recinte principal del castell, on de moment s'hi ha documentat un gran nivell d'abandó de finals del segle XV-principis del XVI, que ha quedat a mig excavar.

També s'ha intervingut davant per davant de la muralla sud del castell i de la torre sud-oest, on hi havia un gran farcit que les mig amagava. La campanya d'enguany ha permès que aquestes fortificacions del castell hagin quedat pràcticament del tot a la vista.

Els treballs davant de la muralla sud i la torre sud-oest.

Finalment, s'ha continuat rebaixant el gran farcit que s'estén a l'espai exterior est del castell, entre la muralla de llevant i el fossat. En aquest sector es preveu, també, continuar-hi les feines d'excavació l'any vinent.

Excavacions als peus de la muralla est.

Per tant, després de sis setmanes d'excavació i de camp de treball, podem dir que coneixem una mica més bé el castell de Sant Iscle, molt especialment les diverses estances que conformaven l'ala est del recinte principal i les fortificacions del costat de migdia. Ningú podrà negar, tanmateix, que ens han quedat moltes ganes de tornar-hi per continuar descobrint el que ens amaga aquesta magnífica fortificació del vescomtat de Cabrera. Si tot va bé, l'estiu que ve hi haurà més novetats!

 

informació facilitada per JANUS S.L. 

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)