Els interrogants del monestir de Sant Feliu de Guíxols

Vist: 3386

La clau és sota l'església. Després d'anys excavant, la història del monestir de Sant Feliu de Guíxols continua plantejant interrogants.

“El rovell de l'ou és sota l'església”. Ho diu convençut Lluís Palahí, director de les campanyes arqueològiques que han tingut lloc al monestir de Sant Feliu de Guíxols, després que tres anys d'excavacions hagin donat com a resultat més interrogants que no pas respostes. Tanmateix, malgrat la “complexitat” d'aquest jaciment, en què les troballes se superposen d'una època a una altra, i mentre tot just s'està redactant una memòria que recollirà els resultats d'aquests anys d'excavacions, l'última campanya ha permès posar al descobert no solament diverses estructures del monestir que es poden datar entre els segles XII i XVIII, sinó també les restes d'un edifici d'època tardoromana.

Aquest edifici, dotat de paviments d'opus tessellatum, es podria trobar segons els experts en l'origen del que seria el monestir medieval i cal relacionar-lo directament amb el mausoleu baix imperial, que actualment es conserva integrat en l'anomenada torre del Fum i amb tot un seguit de tombes tardoromanes localitzades en diversos treballs realitzats al llarg del temps a l'entorn del monestir. Les dades disponibles actualment semblen indicar que l'edifici no seria reformat de manera important fins als segles XIV-XV, mantenint fins llavors bona part de la seva estructuració original.

Continuïtat de culte?

Ara, i sempre a l'espera de futures excavacions, el gran interrogant és confirmar, o descartar en tot cas, si els constructors del monestir van aprofitar –com molts altres temples van fer– les estructures romanes anteriors, i es podria establir així una línia històrica de continuïtat de culte. El que és segur és que el poble de Sant Feliu es va crear a redós del monestir.

Els treballs arqueològics han estat promoguts per l'Ajuntament de Sant Feliu, finançats per la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya en el marc del pla de monuments, i coordinats pel Museu d'Història de Sant Feliu. Pel que fa a la investigació i direcció científica ha estat impulsada pel Laboratori d'Arqueologia i Prehistòria de la Universitat de Girona.

Publicada al diari "El PuntAvui", 18 de maig de 2011 - Jodi Camps i Linnell, Sant Feliude Guíxols 

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)