Cultura restaura la Porta Ferrada de Sant Feliu aïllant-la amb un tancament

Vist: 3189

El monument, fet a partir del segle X, està inclinat, trontolla i experimenta un greu procés de descomposició

El Departament de Cultura de la Generalitat ha iniciat, finalment, els treballs de r pis construe la característica Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, que es concreten a fer un tancament metàl·lic i de vidre. Aquest monument, una de les poques mostres d'arquitectura preromànica catalana, forma part de la primera fase de la construcció del monestir -segles X i XIV-. La Porta Ferrada està inclinada i trontolla, i des de fa anys el seu material, bàsicament granit, experimenta un important procés de descomposició a causa de l'aigua. L'actuació preveu, a més, connectar amb la torre del Corn i la del Fum.

La restauració de la Porta Ferrada es concreta a fer un tancat per aïllar-la dels agents que contribueixen a la seva degradació: l'aigua, bàsicament. El projecte de restauració, redactat per l'arquitecte Ramon Castells, ha de servir per aturar el procés de degradació del munument. L'actuació preveu la construcció d'una coberta de protecció amb bigues de fusta de tec i taulers laminats del mateix material, que donen suport a planxes de coure col·locades amb rastrells de fusta a la manera tradicional, i amb un pendent del 15%. El sostre de la planta baixa també es renova, col·locant-hi bigues de fusta de tec, amb suport metàl·lic. Al damunt, es formarà una solera de fusta, aïllament i un acabat superior de fusta de tec. La galeria del pis superior també quedarà protegida per una vidriera suportada amb passamans metàl·lics. Es col·locarà una escala d'accés al primer pis construïda amb perfils metàl·lics i graons de fusta. El projecte, redactat pels serveis tècnics de Patrimoni, ha previst també connectar amb la torre del Corn i la del Fum, i fer un recorregut que es podria iniciar al Museu. El pressupost és de 19 milions de pessetes, finançat a parts iguals per l'Ajuntament i la Generalitat.

Actuació reivindicada

La rehabilitació de la Porta Ferrada de Sant Feliu és una bona notícia per a la ciutat, especialment pel notable retard amb el qual s'ha afrontat aquest projecte. Aquesta actuació, molt reivindicada d'altra banda, hauria d'estar feta fa anys. Amb tot, però, el que és important és que ja es fa. La ciutat, certament, veurà modificat una mica aquest espai, amb la construcció del tancament. Amb tot, aquesta fórmula, segons un estudi del Departament de Cristal·lografia i Mineralogia de la Universitat de Girona, era l'únic sistema per aturar el procés de degradació.

Publicada al diari "El PuntAvui", 4 d'abril de 2001 - Joan Trillas - Palamós 

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)