Treball de restauració de les pintures del monestir de Cervià de Ter

Portal Gironí
Vist: 4071

Reproduim a continuació la fitxa de restauració de les pintures coordinada per Pere Rovira a l'any 2012:

DADES TÈCNIQUES
CLASSIFICACIÓ GENÈRICA: Pintura mural
MATERIAL / TÈCNICA: Pedra i morter de calç 
TÍTOL / TEMA: Temàtica religiosa T
AUTOR: Desconegut 
DATA / ÈPOCA: Finals del s. XII, principis del s. X 
PROCEDÈNCIA: Església parroquial del monestir de Santa Maria, Cervià de Ter (Gironès)
NÚM. DE REGISTRE DEL CRBMC: 6948
COORDINACIÓ: Pere Rovira
RESTAURACIÓ: 4 RESTAURA S.C.P.
ANY DE LA RESTAURACIÓ:: 2012

Ressenya històrica

Les pintures murals a les quals fem referència formen part del conjunt mural que es localitzen a la paret nord i sud del transsepte de l’església parroquial romànica, integrada a l’antic monestir benedictí de Santa Maria de Cervià de Ter. S’identifiquen diferents testimonis pintats i conservats a l’interior del monestir: columnes, absidiola sud i el conjunt mural romànic que ens ocupa, de temàtica religiosa.
La descoberta de les pintures és a partir de la última restauració arquitectònica duta a terme l’any 1999, feta pel Servei de Restauració de Monuments de la Generalitat i de la Diputació de Girona. Arran de la descoberta, es va sol·licitar un estudi i anàlisi als tècnics del Centre de
Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC) per tal de conèixer el tipus de pintura i l’estat de conservació. Un cop identificada la tècnica, pintura a la calç, i l’abast de les pintures, es va fer una intervenció d’urgència l’any 2000 per tal d’assegurar els estrats pictòrics al suport de pedra i protegir-les durant el procés d’intervenció de restauració de l’interior de l’edifici. Finalment, l’any 2002 sota la direcció del CRBMC es va dur a terme el procés de conservació-restauració de les pintures.

Estat de conservació Estat de conservació

S’observa, a la zona inferior i central del mural, aixecament i separació dels estrats pictòrics respecte al suport mur i s’identifica una gran zona d’humitat a la zona inferior del mur que suporta el mural. Per taquest motiu no es pot descartar que tot el suport del darrere de les pintures presenti les mateixes humitats. Sembla ser que les humitats podrien procedir de filtracions d’aigua des de la finestra que queda per damunt del mural, la que està protegida de l’exterior per una coberta de planxes de policarbonat.

Veure document de restauració complert

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)