L'església de Sant Genís de Cervià

Portal Gironí
Vist: 1538

L'església parroquial de Sant Genís de Cervià està situada dins el nucli urbà de la població, en el límit que formava el recinte murat més antic.

El testimoni de la seva existència es troba en l'acta de fundació del monestir de Santa Maria de Cervià, l'any 1053. Inicialment depenia dels senyors de Cervià, fins l'any 1142 en que Guillem Gausfred lliurà els delmes de la parròquia de Sant Genís al monestir.

L'edifici està totalment transformat per les reformes que patí en època barroca i les que es derivaren de la reparació de les destrosses de la guerra civil de 1936-39, de forma que, de la seva estructura original d'època medieval, només es conserven part de les façanes, molt retocades i modificades.

De l'església original es conserva la façana de ponent on hi ha la porta, que respon a la tipologia pròpia de ñles portades empordaneses del segle XII, amb obertura rectangular, llinda i timpà llis i emfasitzada per un arc en degradació, capçat per una arquivolta. El parament medieval continbua per la façana nord, on hi ha dos contraforts, fins poc a abans de la capçalera, on s'observa perfectament el canvi de sistema constructiu. En canvi és la façana nord la que proporciona més dades sobre l'estructura del temple original, ja que es conserva tot el parament i s'hi observa la façana de la testera d'un braç de transsepte, perfectament assenyalat per les dues vessants de la teulada, i centrada amb elles, per la presència d'una finestra de doble esqueixada.

Pel que es pot deduir dels vestigis observables, i sempre pendents de la necessària exploració arqueològica, podriem avançar la hipòtesi que l'església original de Sant Genís de Cervià fos un temple de tres naus, amb transsepte i amb una capçalera que desconeixem, però que no es pot descartar que tipologicament estigués relacionada amb la del monestir de Santa Maria.

Informació extreta de "Catalunya Romànica, Vol.V"

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)