Documents

Vilabertran-10660428-Venda de Guillem i Ponç a Santa Maria de Vilabertran (28 abril 1066)

Vist: 567
Venda de Guillem i Ponç Pere, l'any 1066. Font: Biblioteca de Catalunya
Venda de Guillem i Ponç Pere, l'any 1066. Font: Biblioteca de Catalunya

Venda que fan Guillem Pere i el seu germà Ponç a Santa Maria de Vilabertran d'una petita feixa que tenen al comtat d'Empúries, a la parròquia de Sant Pere de Vila Militiana, dita Sant Pere Pescador, situada prop del mas de l'esmentada Santa Maria, on habita Berenguer Pere, per 12 diners et amenum locum paradidi(sic)

Pergamí conservat a l'arxiu de la Biblioteca de Catalunya, número 5498.

"Que est acta .III. kalendas mai anno .VI. regnante rege Philippo in Francia.

S. Guilelmi Petri, s. Poncii, nos simul qui esta scriptura vindiccionis fieri iussimus, firmavimus firmarique rogavimus. S. Petri, clerici. S. Mironi clerici. S. Berengarii..

Umbertus presbiter, qui ista scriptura vindiccionis scripsit die et anno quo su+pra."1

1 Escriptures de Santa Maria de Vilabertran (968-1300) de Josep M. Marquès. Doc. 30

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)