Documents

Vilabertran-10040911-Venda de Segiofred i Ermengarda d'una terra a Palaciolo (11 setembre 1004)

Vist: 561
Font:Biblioteca de Catalunya. Perg. 456, Reg. 9835
Font:Biblioteca de Catalunya. Perg. 456, Reg. 9835

Venda que fan Seigofred i la seva esposa Ermengarda a Wisand i a la seva esposa Gurgúria d'una terra situada al comtat de Perelada, indret de Palaciolo, per 14 sous.

"Facta ista scriptura .III. isua Kal. (sic) setembris anno .VIIII. regnate Rodebertus rex.

S.<Sei>gofredus, s. Ermengardis, qui ista scriptura vendicionis fecimus et firmare rogavimus. S. Sentel. S. Vidal. S. Oldericus.

Ioannes presbiter qui ista scriptura vendicione scripsit et sub sss die et anno quod supra."1

1 Escriptures de Santa Maria de Vilabertran (968-1300) de Josep M. Marquès. Doc. 6

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)