Documents

Vilabertran-09750501-Donació de Guinedilda i el seu fill Gausfred (1 maig 975)

Vist: 714
Donació de Guidenella. Fons: Biblioteca de Catalunya
Donació de Guidenella. Fons: Biblioteca de Catalunya

Donació que fan Guidenella, dita Bonadona, i el seu fill Gaufred a la basílica de Santa Maria de Vilabertran dels alous, amb delmes i primícies que tenen al comtat de Perelada, als termes de Vilabertran i Vilatenim, i que afronten amb el Puig Mercader, l'alou de Santa Eulàlia d'Elna, Ull de Omad i ipsos Gragals, l'indret de Kanals i l'estanyol de Prat de Vilatenim.

Pergamí conservat a l'arxiu de la Biblioteca de Catalunya, número 4572. Un altre exemplar, imitació de l'original, del s. XII, ibid. número 4571. Problablement l'original és a l'Arxiu Diocesà de Girona, Vilabertran, pergamí número 73, on la tinta ha desaparegut totalment. Còpia Monumenta, f. 210v.

"Facta ista scriptura donationis nostre kalendis mai anno .XX. regnante Lotario rex.

S. Guidenildis que vocatur Bonadona, s. Gaucefredi, qui hanc scripturam donationis fieri iussimus et firmare rogavimus. S. Landerico. S. Bonefilio, S. Arnaldus.

Teudericus presbiter, qui hanc scriptura donationis scripsit et sub (s.man.) die et anno quod supra."1

1 Escriptures de Santa Maria de Vilabertran (968-1300) de Josep M. Marquès. Doc 2

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)