Documents

Vilabertran-10690514-Donació de Pere Rigau, d'un alou a Rabós (14 maig 1069)

Vist: 653
Donació de Pere Rigau i la seva mare de l'alou de Rabós. Font: Biblioteca de Catalunya
Donació de Pere Rigau i la seva mare de l'alou de Rabós. Font: Biblioteca de Catalunya

Donació que fa Pere Rigau, prevere, a Santa Maria de Vilabertran de tot l'alou que té per herència al comtat de Perelada, al terme de la parròquia de Sant Julià de Rabós, indret de Riera o rierol de Baldret, i a la parròquia de Santa Eulàlia de Noves, als indrets de Vall-llobera i vall d'Anastasi1.

Biblioteca de Catalunya. Perg. 197, Reg. 9049.

"Acta est autem hec .II. idus madii anno .VIIII regnante Philippo rege.

Petrus presbiter* qui hanc scripturam donationis fieri iussi et firmavi et firmare rogavi. S. Soniarii Seniofredi. S. Remundi Guilielmi. S. Geraldi Enecis. S. Bernardi Belli Homo. S. Gaucfredi Bernardi. S. Remundi Gisad. S. Branvinus presbiter. Bertrandus sacerdos*. Remundus presbiter*. Guilabertus (s.man) presbiter* . Petrus levita*, Petrus levita*.

Berengarius levita, qui hanc scripturam donationis scripsi et sub (s.man.) die et anno quo supra."1

1 Escriptures de Santa Maria de Vilabertran (968-1300) de Josep M. Marquès. Doc 37

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)