Documents

Vilabertran-10690613-Donació de Pere Rigau i la seva mare, d'un alou i altres terres per tal de garantir l'estada de la seva mare (13 juny 1069)

Vist: 621
Donació de Pere Rigau i la seva mare, per garantir el seu manteniment. Font: Biblioteca de Catalunya
Donació de Pere Rigau i la seva mare, per garantir el seu manteniment. Font: Biblioteca de Catalunya

Donació que fan Pere Rigau i la seva mare Adalgarda a Santa Maria de Vilabertran de tot l'alou que tenen al comtat de Perelada, a les parròquies de Sant Julià de Rabós i Santa Eulàlia de Noves, consistents en una terra que afronta amb el riu Baldreri, el mas Major, dues terres (una dita Camp Rodó). Uns camps a l'indret de Planells, una terra a l'indret de Llinars, i una font situada a Santa Eulàlia, a l'indret de Vall-llobera, a condició que l'esmentada Adalgarda pugui tenir aliment, vestit i habitació a la dita església de Vilabertran1.

Biblioteca de Catalunya. Perg. 79, Reg. 9663.

"Facta autem hec scriptura donationis idus iunii anno .VIIII regnante Philippo rege.

S.Petrus (s. man)+, s. Adalgardis, qui hanc scripturam donationis fieri iussimus et firmavimus et firmare rogavimus. S. Reimundi Guilielmi. S. Gueiraldi (....) . S. Bellus Homo. S. Gaufredi Bernardi. S. Remundus Gisad. Bavimus presbiter*, Guilabertus (s.man) presbiter. Petrus levita et prebiter.

Ego dictus Petrus presbiter, qui hanc scripturam donationis ipsi scripsi et sub (s.man.) die et anno quo supra."1

1 Escriptures de Santa Maria de Vilabertran (968-1300) de Josep M. Marquès. Doc 38

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)