Documents

Vilabertran-10900413-causa de Pere contra Guillem Guillem de Vilatenim (13 abril 1090)

Vist: 503
Font:Biblioteca de Catalunya. Perg. 159, Reg. 9679
Font:Biblioteca de Catalunya. Perg. 159, Reg. 9679

Causa de Pere, prelat de Santa Maria de Vilabertran, contra Guillem Guillem de Vilatenim, sobre prestació de primícies pels alous de Bonadona i de Bernat de Mont-roig, adquirits per Guillem de Rocabertí, d'acord amb certa carta d'evacuació; en judici celebrat davant el bisbe Berenguer de Girona, a la porta de l'església de Santa Maria, l'esmentat Guillem és condemnat a pagar 70 sous per rendes endarrerides, i dóna fermances en mans de Gaufred Seguer; en acte celebrat a l'indret de Perafita, davant Gaufred Seguer, Dalmau Ramon, Berenguer Ramon i altres nobles, els testimonis Guillem Esteve i Ramon Girbert, que juren davant l'altar de Sant Agustí, declaren haver estat presents quan dit Guillem Guillem, a Cabanes, a casa de Dalmau Berenguer, firmà l'evacuació i promerté que la faria firmar al seu fill Berenguer, i que en aquest acte el prelat Pere donà al Vescomte Ramon Guillem una bona mula que Santa Maria havia rebut de Berenguer, arxilevita de Girona; en conseqüència, Guillem Guillem i el seu fill Bernat defineixen les esmentades primícies a favor de Vilabertran

Pergamí conservat a l'arxiu de la Biblioteca de Catalunya, número 9679. Regest a Monumenta, f. 214v

"Actum est hoc idus aprilis anno .XXX. regni Philippi regis.

S. Bernardi Odonis, s. Arnalli Mironis, s. Guilielmi Guifredi, s. Berengarii Bernardi, s. Remundi Arnalli, s. Arnalli Remundi, s. Berrengarii Ademari, filii Bernardi Odonis, s. Berengarii Remundi de Avinione qui hoc viderunt et audierunt et testes inde sunt.

Berengarius levita, qui hoc scripsit sub (s.man) die et anno prefixo."1

1 Escriptures de Santa Maria de Vilabertran (968-1300) de Josep M. Marquès. Doc. 175

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)