Mas Arns

Vist: 4456

El 20 de febrer de 1262 (1261), davant el notari Ramon de Prat, de Besalú, Guillem, hospitaler de l’hospital de Crespià, defineix al bisbe Pere de Castellnou els homes del mas Arns de Serra, de Crespià. Carta partida.
Arxiu Diocesà de Girona: Pergamins de la Mitra, Calaix 22, Crespià, 11.(ref.249)

El 29 de gener de 1357, a Navata, davant el notari Jaume Berga, Anglesa, filla de Bernat des Arns, de Crespià, esposa de Feliu Palet, de Navata, que té el mas d’Arns a domini directe del bisbe, el renuncia per cens excessiu.
Arxiu Diocesà de Girona: Pergamins de la Mitra, Calaix 22, núm. 37.(ref.1229)

El 24 de novembre de 1357, a Navata, davant el notari Jaume Berga, Sibil·la, filla de Bernat des Arns, de Crespià, esposa de Guillem Serra de Navata, renúncia al mas Arns, que té pel bisbe, per cens excessiu.
Arxiu Diocesà de Girona: Pergamins de la Mitra, Calaix 22, núm. 29.(ref.1248)

Informació extreta de: Repertori de l'Arxiu Diocesà de Girona

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)