Mas Ferrer

Vist: 4238

El 25 de juliol de 1260, davant el notari Rostany, clergue de Vilert, El bisbe Pere de Castellnou permuta amb Pere Ferrer i Gironès Ferrer, de Crespià, un quartó del delme que rebia a la borda d’en Trobat, també de Crespià, per un clos que ells tenen prop del seu mas. Carta partida.
Arxiu Diocesà de Girona, Pergamins de la Mitra, Calaix 22, Crespià, 1.(ref.241)

Informació extreta de: Repertori de l'Arxiu Diocesà de Girona

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)