Mas ça Carrera

Vist: 4224

El 29 de juliol de 1359, davant el notari Bernat de Verdera, de Lledó Guillema, filla de Pere ça Carrera i de Sibil·la de Crespià, i esposa de Pere des Poli, de Taravaus, renuncia als seus drets sobre el mas ça Carrera en favor del bisbe.
Arxiu Diocesà de Girona: Pergamins de la Mitra, Calaix 22, núm. 25.(ref.1263)

Informació extreta de: Repertori de l'Arxiu Diocesà de Girona

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)