Mas Teixidor

Vist: 4513

A l'arxiu municipal de Banyoles es custodia el fons procedent de la famí­lia Teixidor de Pedrinyà (municipi de Crespià), propietària del mas Teixidor. Consta de 3 capses amb 419 documents datats del 1422 al 1994. Hi ha documentació familiar i patrimonial, sobretot àpoques. També trobem documents municipals i de la parròquia. Així­ mateix, hi ha alguns prospectes i revistes.

Arxiu Municipal i Comarcal de Banyoles

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)