Mas Casals

Vist: 4441

El 14 de juliol del 1418, a Besalú, davant el notari Jaume Serra, Margarida, filla d’Antoni Salvanera, de Segueró, esposa de Jaume Casals de Pedrinyà, a Crespià, es fa dona pròpia del bisbe, senyor directe del mas Casals.
Arxiu Diocesà de Girona: Pergamins de la Mitra, Calaix 22, núm. 21.(ref.1523)

Informació extreta de: Repertori de l'Arxiu Diocesà de Girona

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)